Hjem

 

Generalforsamling

Næste generalforsamling:

Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19.00

Herlev gl. skole, Herlev Bygade-Dagsorden revideret regnskab bliver omdelt til alle grundejere i det nye år. (og slåes op på hjemmesiden)

-Forslag til punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, kan fremsendes til Bestyrelsen.

Snerydning

 

Den enkelte grundejer har selv ansvaret for at rydde sne på vej og fortov samt gruse fortov. Grundejerforeningen har en aftale om fejning og grusning som et supplement – men dette fritager ikke den enkelte grundejer for sit ansvar. Ved usædvanlig store snemængder vil grundejerforeningen i konkrete situationer foranstalte ekstra snerydning

Den blå mappe

 

Vedtægter for Grundejerforeningen

HERLEV HØJGÅRD

§ 1. Foreningens navn er..

 

Varmeregulativ Grundejerforeningens medlemmer er forpligtiget til at modtage varme igennem foreningens fælles ledningsnet. .

VARMEREGULATIV

 

Grundejerforeningens ABC Lidt om alt hvad der er værd at vide i grundejerforeningen.

ABC

 

Deklaration

Afskrift af deklaration lyst på samtlige ejendomme i Herlev Højgårds bebyggelse

Deklaration

 

Flytning

Ved fraflytning skal dette meddeles bestyrelsen. Køb/Salg

 

TV

Kabel TV

Kasserer eftersøges !!!!

Bestyrelsen leder efter en ny kasserer!

 

Grundejerforeningens Kasserer Gitte Nygaard Andersen har den 23. november kl. 10:48 meddelt følgende:

 

Hej Alle

Jeg har meddelt bestyrelsen, at jeg ikke ønsker at genopstille til valg ved næste generalforsamling, og derfor træder ud af bestyrelsen og som kasserer for foreningen.

Jeg skal derfor med bestyrelsens godkendelse, herved opfordre alle som kunne tænke sig at blive en del af bestyrelsen – og kasserer for samme – at kontakte bestyrelsen for en snak. Bestyrelsen er enige om, at det bedste er at finde en ny kasserer i foreningens ejerkreds, så vi ikke skal ud og finde en administrator i

et evt. advokatfirma mm.

Det er at foretrække en person som har regnskabsforståelse, som kan udarbejde regnskaber og budgetter (det er nu nemt, når man har skabelonen fra sidste år) Der er kontakt til bank, betalingsservice og Skat – men jeg lover, at jeg nok skal være behjælpelig i overgangsfasen – det er ikke svært og jeg har lavet skabeloner og

vejledninger det meste.

Det er vigtigt arbejde vi laver, som er til gavn for alle i vores område. Jeg er sikker på at I er enige i, at bestyrelsen gør det godt :O)

Det har været nogle lærerige år i foreningen, og jeg har kun positivt at sige om deltagelsen i arbejdet omkring vores dejlige forening og samarbejdet med alle fra bestyrelsen.

Så tænk lidt over det og kontakt bestyrelsen.

Hilsen

Gitte Nygaard Andersen

Copyright © All Rights Reserved