Menu
Vedtægter for Grundejerforeningen

HERLEV HØJGÅRD

§ 1. Foreningens navn er..   


Varmeregulativ Grundejerforeningens medlemmer er forpligtiget til at modtage varme igennem foreningens fælles ledningsnet. .

REGULATIVER


Grundejerforeningens ABC Lidt om alt hvad der er værd at vide i grundejerforeningen.

ABC


Deklaration

Afskrift af deklaration lyst på samtlige ejendomme i Herlev Højgårds bebyggelse

Køb/Salg


Flytning

Ved fraflytning skal dette meddeles bestyrelsen. Køb/Salg


TV

Kabel TV


GDPR

Vi passer på dine data


Næste generalforsamling,


marts 2025, 


Forslag, som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde før den 1. marts 2025.


Hjertestarter

Tvedvangen 68

Facebook


Der er oprettet en facebook gruppe under navnet


     "Grundejerforeningen Herlev Højgård"


Bestyrelsen har ikke en profil og henstiller derfor  til, at alle spørgsmål som vedrører almenvellet rettes direkte til Bestyrelsen